Gidenlerin ya da sadece fotoğraflarını görenlerin bile büyülendiği Kapadokya’nın bilinmeyen yüzüne dair bir yolculuk yapmaya ne dersin? Kapadokya hakkında az bilinen ve ilginç sayılabilecek bilgileri bir araya getirdik.

Gidenlerin ya da sadece fotoğraflarını görenlerin bile büyülendiği Kapadokya’nın bilinmeyen yüzüne dair bir yolculuk yapmaya ne dersin? Kapadokya hakkında az bilinen ve ilginç sayılabilecek bilgileri bir araya getirdik.

Kapadokya Bölgesinin Oluşumu Yaklaşık 60 Milyon Yıl Öncesine Dayanıyor

Bölgenin tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanıyor. İlk insan yerleşiminin ise Paleolitik Çağ’a dayandığı biliniyor. Asurlular, Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve 1072’den sonra da Türk Boyları gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bölgenin oldukça eski ve köklü bir geçmişi var.

Kapadokya’da Yüzlerce Yer Altı Şehri Var

Kapadokya, 200’e yakın yer altı şehrine sahip bölgelerden biri. Farklı büyüklükteki yer altı şehirlerinden bazılarının 30.000 kişiyi barındırabilecek kapasitede olduğu biliniyor. Kapadokya bölgesi, geçmişte sık sık saldırılara maruz kaldığı için yer altı şehirleri inşa edilerek sığınma alanları oluşturulmuş.

Kapadokya’da 600 Civarında Kilise Bulunuyor

Bölgede Orta Çağ döneminden kalma, kaya içine oyularak inşa edilen 600’e yakın kilise olduğu biliniyor. Duvarları yazı ve resimlerle dolu bu kiliselerin çeşitli varlıklardan korkan ve korunmak isteyen köylüler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Aynı zamanda hala daha keşfedilmemiş birçok kilisenin olabileceği tahmin ediliyor.

Kapadokya Sadece Nevşehir’de Değil, 5 Şehre Yayılıyor

Kapadokya hakkındaki bir diğer az bilinen bilgi ise bölgenin 5 farklı şehre yayılıyor olması. Kapadokya’nın sadece Nevşehir içinde olduğu düşünülüyor ancak, aslında 5 bin kilometrelik bir alanı kapsıyor. Anadolu’nun tam merkezinde konumlanan Kapadokya; Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir’e kadar yayılıyor. Yer altı şehirleri ve geçitler ise bu şehirleri birbirine bağlıyor.

Anabasis, Kapadokya Hakkındaki En Eski Yazılı Kaynak

Kapadokya hakkında detaylı bilgi alınabilecek en eski yazılı kaynak, Xenephon’un Anabasis isimli kitabı… Kitaba göre; Pers Kralı Kiros’un emrinde olan Hellenler, Kaymaklı ve Derinkuyu’daki yer altı şehirlerinde konaklamış. Bu bilgi, ye raltı şehrini kuranların Roma baskısından kaçan Hristiyanlar olmadığını akıllara getiriyor. Kitapta, onlardan önce yeraltı şehirlerinin zaten mevcut olduğu ve sığınmak için kullandıkları geçiyor.

Yorumlar