Yönetim Politikalarımız

İş Sürekliliği Politikası

Etstur bir kesinti, kriz veya felaket anında, kritik iş süreçlerinin ve servislerin sürekliliğinin sağlanması ve tüm iş süreçlerinin planlanan süreler içinde normal çalışma düzenine döndürülmesine yönelik planları hazırlamış ve uygulamaya almıştır.

İş Sürekliliği Politikası ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardı ve ISO 27031 Bilgi ve İletişim Teknolojisi İş Sürekliliğine Hazır Olma Kılavuzunda belirtilen uygulama ilkelerini, müşteri sözleşmeleri ile belirlenen yükümlülükleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri yükümlülüklerini ve TC kanun ve mevzuat yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Politikasının temel amacı herhangi bir kesinti anında, iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda bir kesintiyi takiben ilk müdahale ve kurtarma stratejileri aşağıdaki maddeleri temel alacaktır.

  1. Personeli korumak ve öncelikle can güvenliği ile ilgilenmek
  1. Kritik süreç, bileşen ve varlıklar üzerindeki tehdit ve açıklıkların risk değerlendirmesi yapmak
  1. Risk senaryolarına göre etkilenen süreç, bileşen ve varlıkları tanımlamak
  1. Müdahale hızını arttırmak ve etkin karar sürecini uygulamak
  1. Süreçleri ve operasyonları mümkün olabildiği kadar hızlı aktive etmek
  1. İç ve dış iletişimi, medya ile iletişim dâhil yönetmek
  1. Etstur marka değeri ve şirket itibarına zarar verecek riskleri yönetmek
  1. Paydaşlar arası ilişkileri yönetmek

Kritik iş süreçlerinin ve servislerinin devamlılığının sağlanması ve tüm iş süreçlerinin ve servislerin planlanan süreler dâhilinde ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, gereklilikler tedarikçi firmalar ile yapılan hizmet seviye sözleşmelerinde belirtilir. İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının arttırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitim, test ve tatbikat çalışmaları yürütülür.

Etstur Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.