Yönetim Politikalarımız

Etik İhlal Bildirimi

Şirket bünyesindeki kayıpların ve suistimallerin önlenmesini sağlayan bir iletişim kanalı olan Etik İhlal Bildirimi, Etik Yönetimi sisteminin bir parçası olup; firmanın kurumsal kimliğinin korunmasını ve çalışanların iş hayatının kolaylaştırılmasını amaçlayan bir mekanizmadır.

Etstur Etik İhlal Bildirimi; şirket çalışanları, denetçiler, danışmanlar, yetkili satış acenteleri, kurumsal müşteriler gibi Etstur ile işbirliği içinde görev yapan kişi ve kuruluşların yanı sıra misafirlerimizin; Etstur İş Etiği Kuralları’na uygun olmadığını düşündükleri konuları, çalışan davranışlarını ve uygulamaları Etik Kurulu’na iletebilmeleri için oluşturulmuştur. Etstur, profesyonel ve kişisel ilişkiler konularındaki çatışmaların çözümlenmesi, dürüst çalışma faaliyetlerinin sergilenmesi ve şirket bilgilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla işbu etik kurallarını uygular.

Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, ihlal bildirimlerini e-posta ya da telefon hattı üzerinden yapabilirler.

Etik İhlal Bildirimi Formu

  • {{ country.name }} {{ country.dial_code }}

İlgili Birim

Jpg, doc formatlarında ve max 4 MB boyutunda olmalıdır.
Form başarılı bir şekilde gönderilmiştir.